Skip to main content

Table 1 The number of population (ten thousand) in 18 municipalities from 2005 to 2013

From: Epidemiological characteristics of human rabies in Henan province in China from 2005 to 2013

Municipality 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Zhengzhou 68 68 68 67 68 68 86 87 89
Kaifeng 46 47 47 47 47 48 47 47 48
Luoyang 64 63 64 63 64 65 65 66 65
Pingdingshan 49 49 49 49 49 50 49 49 51
Anyang 53 54 53 53 53 54 51 53 54
Hebi 14 14 14 14 14 14 14 14 14
Xinxiang 55 56 55 55 56 56 57 57 56
Jiaozuo 33 33 33 33 33 34 35 35 35
Puyang 36 36 36 35 36 36 36 37 36
Xuchang 42 42 42 41 42 42 43 43 42
Luohe 23 23 23 22 23 23 25 25 25
Sanmenxia 22 22 22 22 22 22 22 22 22
Nanyang 98 99 99 98 99 100 102 100 101
Shangqiu 79 80 79 79 80 81 73 75 73
Xinyang 66 66 66 65 66 66 61 62 61
Zhoukou 100 100 100 100 101 102 89 90 92
Zhumadian 76 76 76 76 76 77 72 71 70
Jiyuan 6 7 6 7 6 7 6 7 7
Total 930 935 932 926 935 945 933 940 941